Wat staat er in een
ondernemingsplan?

Het is een vraag die wij met enige regelmaat gesteld krijgen: wat staat er eigenlijk in een ondernemingsplan? Ons antwoord: dat ligt aan het doel waar je het voor gebruikt. Via de onderstaande links krijg je meer uitleg over de verschillende onderdelen. Handig wanneer je je plan zelf wil schrijven.

Maak een keuze

Het bedrijfsidee

In het bedrijfsplan beschrijf je wat je precies gaat doen en wat de toegevoegde waarde van je idee is

Het persoonlijk plan

In het persoonlijk plan vertel je over je persoonlijke situatie en de reden waarom je wil gaan ondernemen

Het marketingplan

In het marketingplan laat je zien aan de lezer hoe je aan nieuwe klanten, gasten of opdrachtgevers komt

Het financieel plan

Het financieel plan geef je inzicht in je toekomstige kosten, opbrengsten, inkomsten en uitgaven

Het organisatie plan

Het organisatieplan beschrijft, zoals het woord al zegt, hoe je interne organisatie geregeld is

De marktanalyse

In de marktanalyse laat het onderzoek zien waar je je plannen op hebt gebaseerd.

Overige bijlagen

In de bijlage lever je de bewijsstukken die niet relevant zijn om in het hoofddocument te zetten

De structuur

De structuur van je ondernemingsplan wordt bepaald door het doel van het plan. Er is geen goed of fout

Het bedrijfsidee

Over de inhoud

In de beschrijving van het bedrijfsidee komt om te beginnen te staan wat je plannen precies zijn en hoe je het gaat aanpakken. Het helpt wanneer je als ondernemer een duidelijke visie op de markt hebt en wanneer je een doel (missie) van je onderneming kan formuleren. Tot slot komt er in dit hoofdstuk te staan op welke manier je je onderscheidt van andere aanbieders in de markt.

Voordat je gaat schrijven

Om een goed bedrijfsplan te kunnen opstellen is het noodzakelijk dat je je markt, je doelgroep en ook de voorkeuren van je afnemers goed kent. Het ligt dan ook voor de hand dat je eerst je marktonderzoek goed en gedegen hebt afgerond. Heb je nog geen idee van de marktomstandigheden? Voer dan eerst een marktanalyse uit.

Mogelijke onderwerpen

In dit deel (meestal een opsomming) kun je de bedrijfsnaam, rechtsvorm, het kvk-nummer, het adres en eventuele andere basisgegevens van de onderneming kwijt.

Vertel hier wat je precies gaat aanbieden, en hoe je dat gaat doen. Een kort voorbeeld:

“Ik ben van plan een koffiebar te gaan openen in het centrum van Wageningen. Omdat mijn doelgroep graag de tijd wil nemen voor een lekkere bak koffie heb ik speciale koffiebonen uitgezocht en ga ik starten op een vaste locatie nabij het centrum”

Sommige ondernemers hebben een duidelijke visie op de ontwikkelingen in de markt. Ook hebben ze soms een goed onderbouwd idee over hoe een product of dienst beter kan worden aangeboden. Het is géén noodzaak, maar het is voor een lezer wel interessant wanneer je een visie hebt ontwikkeld.

In de missie van een onderneming wordt beschreven waarom de onderneming überhaubt bestaat. Vooral ondernemers die een eigen visie hebben op hun product of dienst zullen makkelijk een missie kunnen opstellen. Een voorbeeld:

“Met mijn aanbod aan verschillende soorten koffie wil ik de gemiddelde kwaliteit van het koffieaanbod in Wageningen verhogen.”

De Unique Selling Points (ofwel USP’s) van een onderneming zijn typische eigenschappen waarmee je je als ondernemer onderscheidt. Zo kan het zijn dat je als enige onderneming in de buurt beschikt over een bepaald assortiment, dat je openingstijden hebt die niemand anders heeft of dat je over ervaring beschikt die echt uniek is. Wat het ook is, het helpt je om je te onderscheiden van andere aanbieders.

Vertel hier wat je precies gaat aanbieden, en hoe je dat gaat doen. Een kort voorbeeld:

“Ik ben van plan een koffiebar te gaan openen in het centrum van Wageningen. Omdat mijn doelgroep graag de tijd wil nemen voor een lekkere bak koffie heb ik speciale koffiebonen uitgezocht en ga ik starten op een vaste locatie nabij het centrum”

Vertel ons wat er mist, misschien voegen we het wel toe!

Het persoonlijk plan

Over de inhoud

In het persoonlijk plan geef je de lezer inzicht in de reden of de aanleiding (waarom) om te gaan ondernemen. Voor sommige ondernemers is het een lang gekoesterde droom; andere zien een gouden marktkans of krijgen opeens door de omstandigheden de mogelijkheid om een eigen bedrijf te starten (of over te nemen). Wanneer het gaat om het verkrijgen van financiering is het slim om al vroeg in het plan informatie te geven over je persoonlijk financiële situatie.

 

Enkele tips

Maak het persoonlijk plan ook persoonlijk. Vertel wat meer over wie je bent, welke ervaring je meebrengt en hoe je die inzet. Daarnaast kun je gerust wat vertellen over je gezinssituatie. Sluit af met een mooie profielfoto zodat de lezer ook weet met wie hij/zij te maken heeft.

Mogelijke koppen

Wie ben je, hoe oud ben je, wat heb je tot nu toe gedaan?

Waarom ga je ondernemen? Wat is de aanleiding, hoe ben je tot het idee gekomen?

Geef een overzicht van je persoonlijke financiële situatie. Dit is met name belangrijk wanneer je financiering aanvraagt. Heb je spaargeld? Heb je een eigen huis met overwaarde? Hoe hoog was je inkomen over de laatste drie jaar?

Zorg dat je alles goed onderbouwd of aantoont. Je kunt je onderbouwing (bijvoorbeeld je aangifte inkomstenbelasting) kwijt in de bijlage).

Als je geen eigen geld hebt, of wanneer je een schuld hebt of misschien wel een negatieve BKR-notering dan kan het lastiger zijn om financiering te krijgen.

Informeer vooraf bij de bank hoe ze daarmee omgaan.

Het marketingplan

Over de inhoud

In het marketingplan komt te staan hoe je aan nieuwe klanten of opdrachtgevers komt. Vaak wordt gebruik gemaakt van de 4, 5 of zelfs 6 “p’s” (Product, Prijs, Plaats, Promotie, Presentatie en Personeel). De laatste twee worden minder vaak gebruikt of komen ergens anders in je plan te staan. 

Het marketingplan is niet hetzelfde als je marktanalyse. Je marktanalyse levert de informatie die uiteindelijk in het marketingplan wordt gebruikt en zou dan ook eerst gedaan moeten worden. Meer over de marktanalyse vind je hier.

Enkele tips

De onderbouwing van je marketingplan is grotendeels afkomstig uit de marktanalyse. Voor de leesbaarheid van je document is het dan ook verstandig om goede verwijzingen te maken. Zo leiden bijvoorbeeld de concurrentieanalyse tot keuzes over de prijs. Je kunt er ook voor kiezen je marktanalyse samen te voegen met het marketingplan.

Mogelijke koppen

In een goed marketingplan staat helder het doel van je marketingstrategie beschreven, zoals bijvoorbeeld het behalen van een groot marktaandeel, het verkrijgen van naamsbekendheid en/of het snel generen van omzet.

Met de marketingmix (4 p’s) geef je de lezer meer informatie over je product of dienst, de gehanteerde prijsstrategie, het werkgebied waar je je op gaat richten en de specifieke promotieacties die je gaat inzetten.

De keuzes volgen uit de uitkomsten uit de marktanalyse of uit aantoonbare ervaring.

Het onderdeel positionering kan zowel in je marketingplan als in de beschrijving van het bedrijfsidee worden ondergebracht. Er is sowieso geen goed of fout. Zo lang je verhaal maar logisch is en goed leesbaar.

Het financieel plan

Over de inhoud

Uit het financieel plan moet enerzijds de dekking op de financiering blijken, anderzijds geeft het inzicht in de levensvatbaarheid van je plannen. Onderdelen die altijd terugkomen zijn de investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting.

Om financiële prognose op te stellen is er informatie nodig over (gemiddelde) prijzen, aantallen verkopen, maandelijkse kosten en ook over de benodigde investeringen.

Hoe kom je aan de juiste informatie?

Het financieel plan wordt door veel ondernemers als een lastig onderdeel ervaren. Dat is niet heel gek, omdat je voor een goede prognose kennis moet hebben van een aantal financiële basisprincipes. De informatie is afkomstig uit je marktonderzoek, je eigen ervaring en daarnaast uit het maken van goed onderbouwde doelstellingen.

Kom je er zelf niet goed uit? Een financiële prognose kun je heel goed uitbesteden. 

Mogelijke koppen

Op de investeringsbegroting staat post voor post wat je nodig hebt om het bedrijf te starten. Denk daarbij aan investeringen voor verbouwing, het aanschaffen van inventaris, voorraden en bedrijfsmiddelen.

Aanloopkosten voor bijvoorbeeld het laten ontwerpen van logo’s en huisstijl, drukwerk en het aanbetalen van een borg voor de huur horen ook op de investeringsbegroting.

Wat je beter niet op de investeringsbegroting kunt zetten zijn de verwachte huuruitgaven voor langere tijd. Ook het reserveren van personeelskosten voor langere tijd kun je beter niet op de investeringsbegroting zetten. Verstandiger is een algemene buffer voor werkkapitaal aan te houden. Deze mag niet groter zijn dan noodzakelijk om de onderneming te kunnen starten.

De financieringsbegroting moet precies even hoog zijn als de investeringsbegroting. Op deze begroting staat precies wie het geld van de investeringen bijeenbrengen. Dat kunnen meerdere financiers zijn. Logische combinaties zijn:

 • De ondernemer zelf + 
 • Vrienden en familie + 
 • Banken / Qredits / Crowdfunding

De exploitatiebegroting geeft voor de komende 3 – 5 jaar inzicht in de opbrengsten en kosten van de onderneming. Voor een goede exploitatiebegroting moet er gebruik worden gemaakt van zoveel mogelijk ervaringscijfers. Hoe beter de onderbouwing, hoe nauwkeuriger de begroting wordt.

De liquiditeitsbegroting geeft een gedetailleerd inzicht in de inkomsten en uitgaven van de onderneming. Deze volgt onder andere uit de exploitatiebegroting.

Het verschil met de exploitatiebegroting is dat bijvoorbeeld de periodieke aflossingen op de begroting staan. Dat komt omdat aflossingen wél uitgaven zijn, maar géén kosten.

Een ander verschil is dat op de liquiditeitsbegroting ook btw-uitgaven zijn.

Het organisatieplan

Over de inhoud

Er zijn verschillende onderwerpen die kunnen vallen onder het organisatieplan, zolang ze maar betrekking hebben op je organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop beslissingen worden genomen, hoe het is geregeld met het inzetten van personeel, wat er gebeurt bij ziekte, wat de openingstijden van het bedrijf zijn en welke afspraken er zijn met leveranciers. In het organisatieplan kun je ook heel goed een organogram kwijt.

Mogelijke koppen

Wanneer je een (groot) personeelsteam hebt kun je in het organogram laten zien wie de leidinggevende zijn en welke mensen ze onder zich hebben.

Een organogram van de fiscale structuur laat zien welke BV’s er betrokken zijn bij de organisatie en wie precies de eigenaren zijn.

Wanneer je er voor hebt gekozen om het stuk over het personeel niet onder te brengen in de marketingmix (zie marketingplan) dan kun je het eventueel ook in het organisatieplan kwijt. 

Bedrijven die te maken hebben met voorraadbeheer kunnen in het organisatieplan meer informatie geven over de manier waarop voorraden worden bijgehouden en wie de bestellingen op zich nemen.

Een onderwerp dat nogal eens wordt overgeslagen is de vraag wat er gebeurt als de ondernemer onverhoopt ziek wordt. Sluit de onderneming dan tijdelijk of zijn er alternatieven? En is er rekening gehouden met vrije dagen?

Als dat het geval is, dan is het ook goed wanneer dat uit de financiële prognose blijkt.

Er zijn verschillende soorten leveranciers, zoals bijvoorbeeld de leverancier van je voorraden, maar ook die van bepaalde bedrijfsmiddelen.

Vooral wanneer die bedrijfsmiddelen belangrijk zijn voor je dagelijks werk is het aan te raden even goed na te gaan wat er gebeurt als de middelen stil komen te vallen. Door het in het organisatieplan op te schrijven laat je zien dat je er over hebt nagedacht.

De marktanalyse

Het belang van een goede marktanalyse

Hoewel de marktanalyse op deze pagina pas onderaan staat beschreven is het in werkelijkheid de allereerste stap die je zou moeten nemen voordat je een ondernemingsplan gaat schrijven. Alle onderwerpen uit het ondernemingsplan worden namelijk onderbouwd door de uitkomsten uit je marktanalyse. 

Wanneer je geen goede analyse hebt gedaan wordt het extra moeilijk om een goed ondernemingsplan op te stellen.

Nu het goede nieuws

Zeker wanneer je al een aantal jaar werkt in de sector waarin je wil gaan ondernemen dan kun je het onderzoek best wel beperkt houden. Wij van OndernemingsplanHulp zijn van mening dat eigen ervaring veel interessanter is dan een theoretisch onderzoek.  Maar dan ook gebruik van je kennis en ervaring voor de onderbouwing. Hoe meer je zelf al hebt ervaren, hoe groter de slagingskans.

Mogelijke analyses

Dit is voor heel veel ondernemers een bekende analyse. Met een goede SWOT analyse geef je inzicht in de Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen van je onderneming. In het Engels: SWOT.

Wanneer je de SWOT analyse ook nog presenteert in een matrixvorm krijgt de lezer in één oogopslag een goed inzicht.

Een goede analyse van je concurrenten helpt je bij het maken van keuzes over je prijzen, de kwaliteit van je product of dienst, het serviceniveau en de plaats waar je gaat starten. Sla deze analyse dan ook niet over.

Belangrijk:
Alle bedrijven hebben concurrenten. Ook als je geen aanbieders kan vinden die precies hetzelfde doen als jij, kan een klant er altijd voor kiezen om op een andere manier aan het product of de dienst komen die jij aanbiedt. Het overslaan van deze analyse is dus géén goed idee.

Met deze analyse krijg je meer inzicht in je potentiële klanten Wie komt koopt er wel iets bij je en wie niet? En waarom kopen ze niks bij je? In een goede afnemersanalyse kom je daar achter.

Uit een afnemersanalyse van klanten van OndernemingsplanHulp weten wij dat we vooral ondernemers die al langere tijd met een idee lopen maar niet goed weten waar te beginnen goed bij ons passen.

Misschien heb je wel eens van deze term gehoord: het is een hulpmiddel om zes onderzoeksgebieden die je bedrijfssucces kunnen beïnvloeden te onderzoeken. Het gaat daarbij om:

 • Demografische factoren
 • Ecomomische factoren
 • Sociaal culturele factoren
 • Technologische factoren
 • Ecologische factoren
 • Politieke factoren

Wil je een DESTEP-analyse laten uitvoeren? Ook dat kunnen we voor je doen via de knop “marktanalyse aanvragen”.

Met een omgevingsanalyse kun je de risico’s van je bedrijfsidee in kaart brengen. Vaak wordt gebruik gemaakt van het Vijf-krachten model van Porter. Een van de risico’s die wordt onderzocht is de dreiging van huidige spelers (concurrenten). Alle vijf de krachten zien er als volgt uit:

 1. Macht van de leveranciers
 2. Macht van de afnemers
 3. Aanwezigheid van substituten voor je product of dienst
 4. Dreiging van nieuwe toetreders
 5. Macht van de huidige concurrenten

 

Ook voor deze analyse geldt: er is online veel informatie over te vinden. Wil je de analyse door een expert laten uitvoeren. Kik dan op de knop ‘marktanalyse aanvragen.’ 

De bijlagen

Over de inhoud

Eerlijk gezegd kunnen we over dit deel van je bedrijfsplan best wel kort zijn. In de bijlage komen alle gegevens te staan die je plan verder onderbouwen, maar niet per sé meteen in het hoofddocument hoeven te staan.

Type bijlagen

Recente aangiftes Inkomsten belasting (IB), CV’s, relevante diploma’s

Offertes, taxaties, overeenkomsten en contracten voor zover van toepassing.

Als je echte een uitgebreide marktanalyse hebt gedaan kun je die het beste in de bijlage kwijt. In je ondernemingsplan kun je dan naar de verschillende onderdelen verwijzen.

Als je analyse kort is en je vooral gebruik maakt van je (aantoonbare) kennis- en ervaring dan kun je de analyse in het hoofddocument verwerken. 

Tja, hier kunnen we doorgaan. Kies ervoor om bijlagen relevant te houden. Het is niet nodig om alles direct mee te sturen. Wanneer de lezer vragen heeft kan hij of zij namelijk snel bij je terecht.

De structuur

De tips & tricks

De manier waarop je het ondernemingsplan zou moeten structuren ligt niet vast. Ons advies daarbij: kijk naar het doel van het plan. Het ondernemingsplan voor een bank kun je beter anders structureren dan wanneer je voor een verhuurder of een makelaar schrijft. Ook is het niet gek wanneer je tijdens het schrijven van structuur verandert. Dat gebeurt ons ook regelmatig. We willen immers het beste resultaat bereiken en soms leiden nieuwe inzichten dan tot nieuwe keuzes.

Wil je meer weten over onze ondernemingsplannen? klik dan op de link hieronder.

Soorten structuren (voorbeelden)

 1. Aanleiding en persoonlijk plan
 2. Beschrijving van het idee
 3. Financiële prognose
 4. Marketingplan
 5. Organisatieplan
 6. Bijlagen
 1. Persoonlijk plan
 2. Beschrijving van het idee
 3. Financieel plan
 4. Bijlagen
 1. Beschrijving van het idee
 2. Persoonlijk plan
 3. Marktanalyse
 4. Marketingplan
 5. Organisatieplan
 6. Financiële prognose
 7. Bijlagen
 1. Beschrijving van het idee
 2. Persoonlijk plan
 3. Marketingplan
 4. Financiële prognose
 5. Bijlagen

Eerlijk? Schrijf helemaal geen plan maar kom met een goed pitch deck. Bepaal daarbij van te voren naar wat voor een investeerder je op zoek bent en beoordeel vooraf of de investeerder wel voldoet aan je criteria.

Op deze manier voorkom je dat je heel veel tijd verliest aan een investeerder die al snel interesse verliest.

Zij zijn inmiddels gestart

Kies je sector

Kies je sector en lees wat we voor u kunnen betekenen

5/5
Binnen drie weken was het voor elkaar en lag er een ondernemingsplan. Met dit plan kreeg ik ineens wél een lening bij de bank.
5/5
Het team van OndernemingsplanHulp heeft Nature Quest een grote dienst bewezen door alle strategische en financiële vraagstukken helder op een rij te zetten.

Stuur een e-mail

Velden met een * zijn verplicht.

Na ontvangst van je bericht nemen we contact op, het liefst per telefoon. We horen dan graag meer over plannen.

Je gegevens worden gebruikt om contact op te nemen en om alvast een beeld te vormen van je situatie. We gebruiken de gegevens alleen voor interne doeleinden en worden niet ongevraagd met derden gedeeld.

In dat geval klikt u op het blauwe vinkje. Als we dan geen gehoor krijgen, dan benaderen wij u niet via Whatsapp

Je verlaat nu OndernemingsplanHulp, diensten voor starters.

Wil je doorgaan?

Boek hier direct je online kennismaking met OndernemingsplanHulp

Wil je meer weten wat we voor je kunnen betekenen? Plan dan zelf gratis een online kennismaking in.

1. Maak een keuze

Nadat je je bericht hebt verzonden staat je afspraak gepland. Je krijgt per e-mail uit uitnodiging voor een online meeting. Indien je geen email hebt ontvangen check dan altijd eerst even je SPAM-filter.

Je gegevens worden gebruikt om contact op te nemen en om alvast een beeld te vormen van je situatie. We gebruiken de gegevens alleen voor interne doeleinden en worden niet ongevraagd met derden gedeeld.

Bel me terug

Velden met een * zijn verplicht.

Na ontvangst van je bericht nemen we contact op, het liefst per telefoon. We horen dan graag meer over plannen.

Je gegevens worden gebruikt om contact op te nemen en om alvast een beeld te vormen van je situatie. We gebruiken de gegevens alleen voor interne doeleinden en worden niet ongevraagd met derden gedeeld.

In dat geval klikt u op het blauwe vinkje. Als we dan geen gehoor krijgen, dan benaderen wij u niet via Whatsapp

Bericht succesvol verzonden

Bedankt voor je bericht!
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.