Zorg

Hulp bij ondernemingsplan Zorg

Algemeen

De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) regelt in Nederland de zorg die niet via de verzekering wordt gedekt. Het kan gaan om zorg voor ouderen, langdurige ziekte of zorg voor gehandicapten. Deze wet maakt het mogelijk om particulieren een persoonsgebonden budget (PGB) te geven. Hiermee kunnen zij zelf zorg inkopen, buiten de zorgkantoren om. Deze regeling maakt het mogelijk voor private bedrijven om zorg op maat aan te beiden.

Hulp bij ondernemingsplan thuiszorg of zorg

Veel aanvragen voor hulp hebben betrekking op een ondernemingsplan voor thuiszorg en/of andere vormen van zorg die gebruik maken van het PGB. OndernemingsplanHulp zorgt met u dat u op de hoogte bent van de relevante wet- en regelgeving. Tevens gaan we snel met u aan de slag met het onderbouwen van de businesscase en het formuleren van een marketingstrategie. Omdat er behoorlijk veel concurrentie ligt een sterke nadruk op de positionering en kwaliteithandhaving van uw bedrijf.

Succesfactoren

  • Achtergrond en ervaring in de sector
  • Bezit van juiste diploma’s en certificaten
  • Toegang tot eigen startkapitaal
  • Capaciteit ingewikkelde regelgeving eigen te maken

De Markt

Onder invloed deregulering in de zorgsector komen er steeds meer mogelijkheden voor private bedrijven om zorg aan te bieden. De regels zijn echter strikt, ingewikkeld en de continuïteit van regels is niet altijd gegarandeerd. De toenemende vraag naar zorg op maat, de vergrijzing en het doorzetten van gereguleerde marktwerking binnen deze sector maakt dat er goede kansen liggen voor zorgaanbieders.

Projectdetails

Doorlooptijd project                        :2 – 4 weken     
Kostenstructuur                               :o.b.v. uurtarief, lees meer
Details ondernemingsplan            :Lees meer 

Wilt u meer weten over een ondernemingsplan voor thuiszorg, of zorginstelling, neem dan contact met ons op of kom naar ons spreekuur