Kindopvang

Hulp bij ondernemingsplan Kindopvang

Algemene informatie

Kinderopvang is een populaire branche voor startende ondernemers maar het is niet gemakkelijk om hierin te starten. Doorzettingsvermogen en een gestructureerd ondernemingsplan /bedrijfsplan is van groot belang.

Onderdernemingsplan Kinderopvang

Het ondernemingsplan /bedrijfsplan legt een sterke nadruk op de financiële haalbaarheid van uw kinderdagverblijf en de organisatorische aspecten rondom de exploitatie. Tevens komen de benodigde vergunningen aan de orde en de procedures die u moet volgen. Een ondernemingsplan in de kinderopvang bevat een sterke propositie en zoomt in op de locatie van uw bedrijf. 

Succesfactoren

  • Toegang tot eigen kapitaal (minimaal 25%)
  • Achtergrond in Kinderopvang en/of management
  • Doorzettingsvermogen

De markt

Onder invloed van verscherpte overheidsmaatregelen is de markt voor kinderopvang flink in beweging. Het verlagen van de maximum uurprijs waarvoor ouders een toeslag kunnen krijgen heeft naar verwachting een negatief effect op de omzetontwikkeling in de kinderopvang. Ook de verlanging van de bijdrage in de kosten voor kinderopvang door de overheid zorgt ervaoor dat ouders naar andere manieren zoeken om kinderen op te vangen. Er zijn kansen voor ondernemers die zich specialiseren in specifieke doelgroepen en ondernemers die na denken over nieuwe verdienmodellen.

Projectdetails

Doorlooptijd project                        :2 – 4 weken     
Kostenstructuur                               :o.b.v. uurtarief, lees meer
Details ondernemingsplan            :Lees meer 

Wilt u meer weten over een ondernemingsplan / bedrijfsplan voor een kinderdagverblijf of kinderopvang neem dan contact met ons op of kom naar ons spreekuur